Bli medlem

 

Ditt stöd är viktigt! 

Genom att bli medlem i BAN! stödjer du vårt arbete med att sprida kunskap om biomedicinsk behandling av autism. Medlemmar får rabatterat pris på de konferenser BAN! anordnar och får ta del av inbjudningar till medlemsträffar, medlemserbjudanden och information från styrelsen. 

Medlemsavgiften är 250 kr per år. Om en person betalat fullt pris är medlemsavgiften för övriga familjemedlemmar i samma hushåll 50 kr per person och år.

För att bli medlem i BAN! sätt in 250 SEK på Plusgiro: 31 05 22-8.
Glöm inte att ange ditt namn, din adress och gärna din e-postadress.