Tidigare föreläsningar

Material från konferensen 2010:

Konferens 2010:Den 30 och 31 januari 2010 anordnade förbundet BAN! en två dagar lång konferens där man bjudit in framstående internationella specialister på biomedicinsk behandling av autism som talare. Konferensen riktade sig till föräldrar och berörda yrkesgrupper och ägde rum i Stockholm. Budskapet att autism många gånger är behandlingsbart innebär stor skillnad för drabbade familjer.

Program:

James A. Neubrander, M.D.:The Scientific Stepping Stones Used to Cross the TreacherousStreams of Autism.

Paul Shattock, Honorary Director of the Autism Research Unit (ARU), University of Sunderland UK:Vaccinations and autism.

Karl Reichelt M.D.:Kasein- och gluten-fri diet vid autism.

Tore Midtvedt Professor Emeritus i mikrobiell ekologivid Karolinska Institutet: Tarmflora och beteende.

Geir Flatabø M.D. :Biomedicinsk testning av autistiska barn.

Hanne Bjørg Walker, Kathrine Ebbesen Rør, VårVei, Norge:Lågoxalatkost vid autism och praktiska erfarenheter av biomedicinsk behandling.