Pressreleaser

30 mars 2012: Förekomsten av autism har ökat med 78 % sen 2007

Lagom till Världsautsimdagen den 2 april presenterar  amerikanska  ”Centrers for Disease Control and Prevention” nya siffror för  förekomsten av autism. I USA har i dagsläget ett av 88 barn en diagnos inom autism-spektrat. 1 av 54 pojkar. Ökningen sedan 2007 är 78 %.
- Autism är redan ett stort samhällsproblem och det ser ut att eskalera snabbt, säger Sigrid Katzler, ordförande i föräldraföreningen BAN! (Behandla Autism Nu!). Vi i BAN! anser att Svensk sjukvård måste bli bättre på att utreda eventuella medicinska bakomliggande problem i varje unikt fall. I dagsläget söker många föräldrar läkare utomlands för att få rätt behandling till sina barn. Vi efterlyser också aktuella siffror för hur stor förekomsten av autism är i Sverige idag. Lär mer här

 

 

 

24 oktober 2011: Studie från Harvard och Columbia ser samband mellan mag-och tarmproblem och autistiska symptom

”Official Journal of the American Academy of Pediatrics” från 2010 berättar att hela 70 % av barn med autism lider av mag-och tarmproblem. Nu visar en ny studie från Harvard och Columbia att det finns en genetisk variation som kan bidra till såväl mag- och tarmproblematiken som beteenden som kopplas till autism.

Fritt översatt från studien: ”Rapporter om behandlingar med probiotika och dietförändringar som fått positiva resultat fick oss att undersöka gener och mikroorganismer i tarmen hos barn med autism med magproblem och barn med endast magproblem. De genetiska variationerna och de okonventionella bakterierna i tarmen kan vara en bidragande faktor till beteenden som kopplas ihop med autism. Resultatet överensstämmer med det ökande bevisläget för att autism är en hel-kropps-sjukdom

- Den konventionella synen på autism är att det är en störning i hjärnan som leder till ett livslångt funktionshinder, säger Sigrid Katzler, ordförande i BAN! (Behandla Autism Nu!). Vi anser att det många gånger finns behandlingsbara orsaker bakom de autistiska symptomen, och att dessa bör utredas med noggrannhet och därefter behandlas för att individen ska ha möjlighet till optimal utveckling. Den här studien stärker oss i vår övertygelse om att autism är en systemsjukdom och vi hoppas att svensk sjukvård och forskning blir bättre på att fokusera på de bakomliggande orsakerna.

Mer information och hela studien här

 

8 september 2011: Konferens belyser forskning kring diet och autism

En konferens med temat diet och autism äger rum i Stockholm den 28 oktober. Vi får bl.a. möta två av forskarna bakom en av de största studier som publicerats på området där 72 barn följdes under två års tid. Resultatet visar tydliga förbättringar hos de barn som följde en särskild diet jämfört med kontrollgruppen. Sigrid Katzler är ordförande i BAN! (Behandla Autism Nu!) som anordnar konferensen.

- Vi vet att många föräldrar som vill prova att ge sina barn en gluten och mjölkfri kost blir ifrågasatta av läkare, habilitering och skolor, berättar Sigrid. Vi hoppas att den här konferensen kan hjälpa till att sprida kunskap och förståelse, men också belysa ny forskning på området.

Konferensen riktar sig till anhöriga och professionella som möter personer med autism.

Mer info & anmälan här

 

4 februari 2011: The Lancet idag – ADHD kan lindras med diet

Idag publicerar den världsledande medicinska tidskriften The Lancet en artikel som baserar sig på en holländsk studie. För första gången ställer sig denna väletablerade skrift bakom uppfattningen att adhd har samband med vad vi äter. 64 % av barnen i studien blev märkbart förbättrade. Läs Svenska Dagbladets artikel om detta här: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kostbyte-kan-lindra-adhd_5915201.svd

Med anledning av det här vill vi  påminna vi om en annan studie som också handlar om kostens påverkan på ett neuropsykiatriskt funktionshinder, se pressmeddelande från den 28 januari.

 

28 januari 2011: Studie visar effekt av gluten- och mjölkfri diet vid autism

På SVT Debatt diskuterades igår frågan om en mjölk- och glutenfri kost kan hjälpa barn med autism. Sigrid Katzler är ordförande i föreningen BAN! (Behandla Autism Nu) som arbetar för att vidga synen på orsaker till autism och behandlingsmetoder för autism.
. Jag är jätteglad att SVT lyfter upp den här frågan, säger Sigrid. Däremot vänder jag mig mot att det flera gånger påstods att det inte finns någon forskning som stödjer hypotesen att dietförändringar kan hjälpa de här barnen. Den mest omfattande studien som jag känner till på det här området publicerades för ca ett år sedan. 72 barn följdes under två års tid, och resultatet visar tydliga förbättringar hos de barn som följde dieten jämfört med kontrollgruppen.

Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/studie-visar-effekt-av-gluten-och-mjoelkfri-diet-vid-autism-571762

 

31 mars 2010: Videointervju med autism-specialisten Dr Neubrander

Den 2 april infaller Världsautism-dagen. Idag har minst 1% av alla barn i Sverige en diagnos inom autismspektrumet. Allt för få får reda vilka behandlingsalternativ som finns. I en videointervju berättar autism-specialisten Dr Neubrander att amerikanska National Institute of Health nu menar att autism är behandlingsbart och i uppemot 20 % av fallen till och med kan försvinna helt.

Se videon där Dr Neubrander svarar på frågan om autism är behandlingsbart och läs mer:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/vaerldsautismdagen-2-april-391033

 

 

27 januari 2010: Tarmflora och beteende

Kan tarmfloran påverka beteendet? Tore Midtvedt är professor Emeritus i mikrobiell ekologi vid Karolinska Institutet och han är övertygad om att så är fallet. Han är en av de inbjudna talarna på konferensen om Biomedicinsk Behandling vid Autism som äger rum i helgen. Andra internationella experter inom biomedicin som talar på konferensen är bla James A. Neubrander, M.D som har behandlat över 2000 barn med autism och är känd världen över för sitt engagemang och sin stora kunskap. Han är drivande i flera intressanta forskningsprojekt inom området och med sin erfarenhet av autistiska barns specifika medicinska profil har han utvecklat en lång rad innovativa och effektiva behandlingar. Bland annat är han känd som ” Methyl-B12 behandlingens fader”, en behandling som visat sig mycket effektiv i många fall. Karl Reichelt, MD vid Rikshospitalet i Oslo och välkänd för sin forskning bland annat om opioida peptider föreläser om hur och varför en gluten-och kaseinfri kost hjälper många barn med autism.

Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/tarmflora-och-beteende-366030

 

 

21 januari 2010:  3 föräldrars erfarenhet av biomedicinsk behandling

- Föräldrar till barn med diagnoser inom autism-spektrumet får oftast höra att autism är ett obotligt och livslångt funktionshinder, säger Petra Tunmar Lundell, ordförande i BAN! En sanning som stämmer dåligt med dagens vetenskap. Här kan du läsa om en aktuell biomedicinsk konferens arrangerad av föräldrar och 3 svenska föräldrars erfarenheter av biomedicinsk behandling av autism.

Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/biomedicinsk-behandling-av-autism-364011

 

 

30 mars 2009: Ny dubbelblind studie visar effekt av behandling för barn med autism

En dubbelblind kontrollerad studie från USA visar att barn med autism i många fall blir avsevärt förbättrade efter behandling med syre under tryck, så kallad HBOT. I studien ingick 67 barn med diagnosen autism i åldern två till sju år. 80 % av de behandlade barnen blev förbättrade.

Läs mer här:  http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/ny-dubbelblind-studie-visar-effektiv-behandling-foer-barn-med-autism-283404