Konferens

 

DIET & AUTISM

Den 28 oktober 2011 arrangerar BAN! en konferens på temat autism & diet.  Vi får bl.a. möta två av forskarna bakom en av de största publicerade studier som gjorts på området ”The ScanBrit, randomised, controlled, single-blind study of a gluten-and casein-free dietary intervention for children with autism spectrum disorders” där 72 barn följdes under två års tid. Resultatet visar tydliga förbättringar hos de barn som följde dieten jämfört med kontrollgruppen. Läs hela studien här.

 

Konferensprogram:  

 • 12.00 Registreringen startar
 • 13.00 Ordförande Sigrid Katzler hälsar välkommen
 • 13.15 Charlotte Erlanson-Albertsson, professor medicinsk & fysiologisk kemi, Lunds Universitet
  ”Peptider från mat och deras inverkan på hälsa och sjukdom”
 • 14.00 Karl Reichelt, M.D. Rikshospitalet, Oslo
  ”The probability and possibility of a gut to brain connection”
 • 15.00 Fikapaus med smörgås
 • 15.30 Paul Shattock, Honorary Director of the Autism Research Unit, University of Sunderland
  ”The Scan Brit Study, results and follow-up research”
 • 16.30  Avslutning med gemensam frågestund
 • 17.00-19.00 Informellt mingel

 

OBS! Två av föredragen hålls på engelska.

 

Var: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
När: 28/10 kl 13.00 – 17.00. Efteråt finns tid för fortsatta samtal.
Anmälan:
Avgift: 300 kr om man inte är medlem i BAN! och 200 kr för BAN!-medlemmar.

OBS! Det går bra att komma oanmäld och betala på plats, men vi kan inte garantera fika för oanmälda.

 

Bli medlem? Medlemsavgiften per år är 250 kr för huvudmedlem och 50 kr för övriga BAN-medlemmar i samma hushåll.  Om du blir medlem i BAN i samband med din anmälan till konferensen så betalar du totalt 450 kr och får då ett medlemskap som varar t o m 31 dec 2012. Om en till person i samma hushåll anmäler sig till både konferens och som medlem betalar den personen alltså 250 kr totalt.

 

Betalning: Sätt in den rätta summan på Plusgiro: 31 05 22-8 och glöm inte att ange ditt namn och epost-adress. Om du inte får plats med alla uppgifter i bankens system så är det viktigt att du kompletterar genom att skicka information om att du har betalat och ger oss ditt fullständiga namn och kontaktuppgifter på

Det finns även möjlighet att betala på plats.

 

Ett stort tack till våra sponsorer som gör konferensen möjlig!