Om BAN!

BAN! (Behandla Autism Nu) är en ideell organisation bildat av föräldrar till barn med Autism som arbetar för att vidga synen på orsaker till autism och behandlingsmetoder för autism. Föräldrar till barn med diagnoser inom autismspektrat får ofta höra att autism är ett obotligt och livslångt funktionshinder, en sanning som stämmer dåligt med dagens vetenskap. Med mångsidiga insatser, där biomedicin ofta har en avgörande roll, utvecklas många barn idag långt mer än deras läkare förutspått någonsin möjligt och flera har fått diagnosen helt avskriven. BAN! arbetar för att sprida kännedom och ökad förståelse för att autism är behandlingsbart och vi vill att biomedicinsk behandling ska finnas att tillgå inom den offentliga vården i Sverige.

Vår huvudsakliga motivation är att hjälpa våra barn till ett bättre liv. Det finns hopp!

BAN! startades i januari 2007 under namnet BSA av en grupp föräldrar som behandlar sina barn med biomedicinska behandlingsmetoder utomlands. En klar majoritet av medlemmarna idag är föräldrar till barn som har en diagnos inom autismspektrumet. Många medlemmar har vänt sig till andra länder för att få effektiv behandling för sina barn, och BAN! anser att vi idag inte erbjuds tillräckliga insatser inom den svenska vården. BAN! verkar för att bjuda hit forskare, läkare och andra sakkunniga för att informera och föreläsa om biomedicinsk behandling och har under åren ordnat flera välbesökta konferenser där internationella experter delat med sig av sina erfarenheter och den senaste forskningen.

Förbundet BAN! verkar och arbetar för att vidga synen på orsaker till autism och behandlingsmetoder för autism. Vi arbetar för att sprida kännedom och ökad förståelse för att autism är behandlingsbart. Vi önskar att biomedicinska insatser ska erbjudas barn med autism inom den offentliga vården i Sverige och att inhemsk forskning skall prioriteras för att säkerställa effektiv behandling.